Genel Bilgiler

İlköğretim Matematik Eğitimi  yüksek lisans programı 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında  öğrenci alımına başlamıştır. Programın temel amacı,  matematik eğitimi alanına özgü bilgi ve becerilerini derinleştirerek  bilimsel araştırma yöntemlerini bu alanın  sorunlarına  uygulayabilen ve çözüm önerileri geliştirebilen uzman matematik öğretmenleri ve araştırmacılar yetiştirmektir. İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans programı bünyesinde 1 profesör, 1 doçent, 5 doktor öğretim üyesi görev yapmaktadır.