Tamamlanan Tezler

Adı-Soyadı Mezuniyet Yılı Tez Başlığı
Aysun ŞALCIOĞLU 2021 8. Sınıf Öğrencilerinin Çokgenlerin Benzerliğini Belirleme
Stratejilerinin İncelenmesi
Hikmet AL 2021 7. Sınıf Öğrencilerinin Birim Küplerden Oluşan Yapıları İzometrik Kâğıtta Çizme Durumlarının İncelenmesi
Vahide KARAHAN 2021 İlkokul ve Ortaokul Matematik Ders Kitaplarındaki Temel Geometrik Kavramların İncelenmesi